Hoppa till sidans innehåll

Policy och försäkring


Drogpolicy för Piteå TK

För oss i Piteå TK är det viktigt med gemenskap; kamratskap och social fostran.

Det är också viktigt att de barn och ungdomar som är aktiva i idrottsföreningen utvecklas

Både i sitt idrottande och i andra intressen. Hur vi som vuxna och ledare agerar mot våra barn och ungdomar är viktigt i denna utveckling. I syfte att verka som förebild för aktiva medlemmar har Piteå TK, som ett led i detta, antagit en drogpolicy.

 

TOBAK

Tobak orsakar stora skador i samhället. Därför verkar vi inom Piteå TK för att våra idrottsanläggningar ska vara rökfria.

 

ALKOHOL

Piteå TK vill motverka alkoholbruk, men framförallt senarelägga ungdomars alkoholdebut.

Utgångspunkten i arbetet är att vår idrott ska utgöra en trygg miljö också ur alkoholsynpunkt.

 

Följande riktlinjer avseende alkoholbruk gäller därför i vår idrottsliga verksamhet:

Vi tillåter inte att våra ungdomar brukar alkohol under:

¤   Träningar

¤   Träningsläger

¤   Tävlingar

¤   Matcher

¤   Klubbresor

 

I samband med barn och ungdomsverksamhet gäller även ovanstående regler för tränare och föräldrar med ledningsfunktion. Med tanke på deras viktiga roll som förebilder är det mycket viktigt att de föregår med gott exempel.

Vi accepterar inte att ungdomar och ledare kommer påverkade till idrottslig verksamhet arrangerad av Piteå TK.

 

DOPING OCH NARKOTIKA

Allt bruk och även hantering av doping- och narkotikapreparat är förbjudet enligt svensk lag och därmed alltså helt oacceptabelt. Detta får INTE förekomma i vår verksamhet.

 

Vad händer om man inte följer riktlinjerna ?

Om vi upptäcker att våra regler avseende vår drogpolicy inte följs kommer vi att uppmärksamma personen i fråga om våra riktlinjer. Vid fall med inblandande under 18 år kommer vi även att kontakta den aktuella sektionens ledare samt föräldrar/vårdnadshavare.

 

Ordförande tillsammans med övriga styrelseledamöter i Piteå TK ansvarar för att:

¤   Anordna utbildningar och föreläsningar om droger vid behov.

¤   Policydokumentet blir känt för samtliga medlemmar i föreningen.

¤   Innehållet i policyn ständigt skall hållas levande i föreningen.

¤   Policyn anslås på lämpliga platser, däribland på vår hemsida.

 

Trafiksäkerhetspolicy

 

Föreningens verksamhet   är uppdelat på två anläggningar. Tennishallen ligger i ett industriområde där   trafikmiljön varierar vid olika tidpunkter på dygnet. Grusbanorna ligger vid   Piteås golfanläggning ca 2km utanför stadskärnan. Trafiken till och runt   golfanläggningen får ses som måttlig.


 
 
 
  Piteå TK har antagit följande trafiksäkerhetspolicy:

                                         
   

§

   
   

När färdmedlet är cykel skall ALLA under 15 år använda cykelhjälm . Vi     vill särskilt påpeka att enligt Sveriges rikes lag skall ALLA upp till     15 år använda cykelhjälm. Dessutom ska cykeln ha väl fungerande     färdbromsar.
    Under transport i mörker skall godkänd cykelbelysning och reflexer     användas. Cykelvägar skall användas i möjligaste mån.

   
   

§

   
   

Vid transporter     till träning, matcher och andra aktiviteter där Piteå TK har huvudansvaret     tillsammans med
    föräldrar och ledare skall föraren respektera gällande trafikregler.     Samtliga passagerare i fordonet skall använda bilbälte och fler personer än     vad som finns bältesanvisade platser skall ej färdas i fordonet.
   
    Minibussar som används vid kortare transporter skall vara godkända av     Svensk Bilprovning. Bussen skall vara utrustad med godkända däck. Sker     transporten under vintertid skall den vara utrustad med godkända     vinterdäck.
    Chaufförerna ska ha lång erfarenhet av bilkörning.
   
    Vid längre transporter skall stor buss användas. Bussen skall hyras av     erkänt bussbolag och köras av yrkeschaufför.

   
   

§

   
   

Transporter får inte utföras av förare som druckit alkohol inom tolv     timmar före start.

   


  Denna policy gäller för alla aktiva, ledare och övriga som deltager i föreningens   verksamhet och arrangemang anordnade av föreningen.

Försäkring


I tävlingslicensen ingår en olycksfallsförsäkring för Svenska Tennisförbundets medlemmar som innehar giltig tävlingslicens, samt för barn upp till 13 år som är registrerade med personnummer i klubbens medlemsregister i Idrottonline. Olycksfallsförsäkringen gäller inte för spelare med enbart avgiftsfri "Motionslicens". Försäkringsbolag är Gjensidige.

Med olycksfall menas en kroppsskada som den försäkrade drabbas av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse.

Skador som är orsakade av exempelvis förslitning, överbelastning eller överansträngning betraktas vanligtvis inte som olycksfallsskador och ersätts inte även om besvären infunnit sig under idrottsutövning. 

► Infoblad olycksfallsförsäkring (pdf)

 

Om skada skulle inträffa

Från årsskiftet 2017-01-01 är Gjensidige försäkringsgivare för licensförsäkringen för Svenska Tennisförbundet. Skriv ut skadeanmälan och posta till Gjensidige, Box 130, 250 13 Helsingborg (adressen finns också på blanketten).

För skador som inträffat före 2016-12-31 ska ni vända er till Svedea, tfn 0771-160 161, alternativt mejla på This is a mailto link.
För skador som inträffat före 2014-12-31 ska ni vända er till If, tfn 0771-81 58 18.

 

Kom ihåg!

Fullständigt personnummer och registrerat medlemskap i tennisklubb i Idrottonline krävs för att licensförsäkringen ska vara giltig. 

Förutom ovanstående olycksfallförsäkring omfattas alla medlemsföreningar av RF:s Grundförsäkring.

Uppdaterad: 14 MAR 2017 14:32 Skribent: Conny Berglund

Hellströms Bygg

Pite Energi

STAR

 

Gräsroten

Postadress:
Piteå TK
Batterigatan 3
94147 Piteå

Besöksadress:
Batterigatan 3
94147 Piteå

Kontakt:
Tel: 091116600
E-post: info@piteatennisklub...

Se all info